Điên thì có sa

Điên Thì Có Sao – It’s Okay to Not Be Okay (2019) Full HD Vietsub

Điên Thì Có Sao – It’s Okay to Not Be Okay (2019) Full HD Vietsub

Khi một tác giả sách thiếu nhi có xu hướng chống đối xã hội gặp một người chăm sóc tâm lý vị tha, một hành trình khác thường giúp chữa lành cảm xúc mở ra với họ.

Điên Thì Có Sao – It’s Okay to Not Be Okay (2019) Full HD Vietsub

Khi một tác giả sách thiếu nhi có xu hướng chống đối xã hội gặp một người chăm sóc tâm lý vị tha, một hành trình khác thường giúp chữa lành cảm xúc mở ra với họ.